2-dílné dětské povlečení Cosing 100x135cm - Autíčka bílá

Kód: 87926
399 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Příjemný a  certikovaný materiál ze 100% bavlny, vhodné na citlivou dětskou pokožku, zaručí Vašemu děťátku pohodlný a příjemný spánek. Povlečení na polštář 60 x 40 cm a peřinku 135 x 100 cm je vybaveno praktickým zipem.

S certifikátem TUV.
Rozměry povlaku na peřinku: 100 × 135 cm
Rozměry povlaku na polštář: 40 × 60 cm
Materiál: 100% bavlna
Péče a údržba: lze prát v pračce při 40 °C.
Praktické zapínání na zip.

 

<Description><p><span>Je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; svoboda a pohodl&iacute; pro VELK&Aacute; dobrodružstv&iacute;<br /></span><br /><span>Jako rodiče často mus&iacute;te j&iacute;t s proudem. S BRITAX GO BIG budete připraveni na v&scaron;echno, co pro v&aacute;s den nachyst&aacute;, ať už je to městsk&eacute; bruslen&iacute;, nebo dobrodružstv&iacute; v ter&eacute;nu. <br />Nov&eacute;, v&scaron;estrann&eacute; vlastnosti přin&aacute;&scaron;ej&iacute; VELK&Eacute; pohodl&iacute; &ndash; to v&scaron;e při zachov&aacute;n&iacute; stejn&eacute;ho v&yacute;konu a snadnosti použ&iacute;v&aacute;n&iacute; oceněn&eacute; řady GO.<br /></span></p>
<p><strong>Nov&eacute; vlastnosti a stejn&aacute; funkčnost</strong></p>
<p>Tento nejnověj&scaron;&iacute; člen rodiny GO je vybaven v&scaron;emi nejdůležitěj&scaron;&iacute;mi detaily BRITAX GO, jako jsou jednoduch&eacute; skl&aacute;d&aacute;n&iacute;, orientace sedačky ve směru i proti směru j&iacute;zdy, vysoko um&iacute;stěn&aacute; hlubok&aacute; korba, d&iacute;ky n&iacute;ž bude va&scaron;e d&iacute;tě bl&iacute;že k v&aacute;m. Nejnověj&scaron;&iacute; vlastnosti zahrnuj&iacute; vět&scaron;&iacute; předn&iacute; kola a polohu vleže pro novorozence u sportovn&iacute;ho sed&aacute;tka. Nez&aacute;visle na tom, co maj&iacute; va&scaron;e děti r&aacute;dy, tyto funkce jim při cestov&aacute;n&iacute; poskytuj&iacute; naprost&eacute; pohodl&iacute;.</p>
<p><strong>Užitečn&yacute; ve městě i v ter&eacute;nu</strong></p>
<p>S BRITAX GO BIG se můžete kdykoliv vydat s va&scaron;imi mal&yacute;mi cestovateli do jak&eacute;hokoliv ter&eacute;nu, naprost&eacute; pohodl&iacute; zaji&scaron;těno. Vět&scaron;&iacute; předn&iacute; kola poskytuj&iacute; skvěl&eacute; j&iacute;zdn&iacute; vlastnosti v jak&eacute;mkoliv ter&eacute;nu, zat&iacute;mco kvalitn&iacute; odpružen&iacute; zaruč&iacute; plynulou j&iacute;zdu i na hrbolat&yacute;ch cest&aacute;ch.</p>
<p><strong>Různ&eacute; možnosti pro pestr&yacute; život</strong></p>
<p>S BRITAX GO BIG můžete přizpůsobit svůj koč&aacute;rek tak, aby byl co nejpohodlněj&scaron;&iacute; pro va&scaron;e novorozeně. N&aacute;&scaron; v&scaron;estrann&yacute; cestovn&iacute; syst&eacute;m nab&iacute;z&iacute; možnosti jako jsou orientace sedačky ve směru i proti směru j&iacute;zdy, pohodlnou polohu vleže, odlehčen&iacute; a měkkou hlubokou korbu, navrženou pro snadn&eacute; přizpůsoben&iacute;, možnost nastavit hlubokou korbu do vy&scaron;&scaron;&iacute; pozice, abyste byli sv&eacute;mu d&iacute;těti co nejbl&iacute;že, a možnost připojen&iacute; jak&eacute;koliv dětsk&eacute; autosedačky Britax R&ouml;mer. Vy rozhodujete o tom, co bude nejlep&scaron;&iacute; pro va&scaron;e d&iacute;tě a va&scaron;i cestu.&nbsp;</p>
<p><strong>Velk&aacute; kola GO na každou cestu</strong></p>
<p><span>&nbsp;</span><span>Na&scaron;e 23centimetrov&aacute; otočn&aacute; předn&iacute; kola s aretac&iacute; zajist&iacute; snadn&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; v každ&eacute;m ter&eacute;nu. Nez&aacute;visle na tom, kam vyraz&iacute;te - do města, do parku nebo na v&yacute;let - můžete snadno změnit režim, aniž byste budili nebo vyru&scaron;ili va&scaron;e d&iacute;tě.</span></p>
<p><strong>Přizpůsobiteln&eacute; pohodl&iacute;</strong></p>
<p><span><span>Zajistěte va&scaron;emu d&iacute;těti je&scaron;tě pohodlněj&scaron;&iacute; cestu pomoc&iacute; nastaviteln&aacute; opěrky zad a nohou . Možnosti nastaven&iacute; zahrnuj&iacute; jak polohu vleže pro novorozence, tak nastaviteln&eacute; polohy vsedě pro star&scaron;&iacute; d&iacute;tě. Ať už va&scaron;e d&iacute;tě sp&iacute; nebo sed&iacute;, snadno pro ně zajist&iacute;te naprost&eacute; pohodl&iacute;.</span></span></p>
<p><strong>Je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; prostor pro je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; pohodl&iacute;</strong></p>
<p><span><span><span>Ať už jedete na celodenn&iacute; v&yacute;let, nebo jdete jen na kr&aacute;tkou proch&aacute;zku, n&aacute;&scaron; ko&scaron;&iacute;k unese 10 kg v&scaron;eho, co budete potřebovat - plenky nav&iacute;c, n&aacute;hradn&iacute; oblečen&iacute;, hračky či svačinu. Snadno př&iacute;stupn&yacute; ko&scaron;&iacute;k m&aacute; tak&eacute; bezpečnostn&iacute; panely, kter&eacute; můžete postavit a zajistit tak lep&scaron;&iacute; ochranu obsahu. Kolem cel&eacute;ho ko&scaron;&iacute;ku jsou tak&eacute; um&iacute;stěny reflexn&iacute; p&aacute;sky 3M SCOTCHLITE&trade; pro lep&scaron;&iacute; viditelnost za soumraku.</span><br /></span></span><strong>&nbsp;<br /></strong><strong>Konec s prop&iacute;chnut&yacute;mi pneumatikami</strong></p>
<p><span>Posledn&iacute; věc, kterou byste si př&aacute;li na v&yacute;letě s va&scaron;&iacute;m d&iacute;tětem, je prop&iacute;chnut&aacute; pneumatika. Kola jsou odoln&aacute; proti proražen&iacute; a zadn&iacute; kola jsou vyrobena z tvrd&eacute; gumy s pěnovou v&yacute;pln&iacute;, kter&aacute; zajist&iacute; plynulou j&iacute;zdu i na hrbolat&yacute;ch cest&aacute;ch.</span></p>
<p><strong>Kvalitn&iacute; odpružen&iacute;</strong></p>
<p><span><span>Centr&aacute;ln&iacute; odpružen&iacute; se přizpůsob&iacute; hmotnosti va&scaron;eho d&iacute;těte a zajist&iacute; pro ně plynulou j&iacute;zdu v každ&eacute;m ter&eacute;nu, ať už to jsou kočič&iacute; hlavy, nebo poln&iacute; cesta.</span><br /><br /></span></p>
<p><strong>Otočn&aacute; sedačka- pohodl&iacute; pro va&scaron;e d&iacute;tě</strong></p>
<p><span>Občas chce va&scaron;e d&iacute;tě objevovat svět a sedět ve směru j&iacute;zdy, někdy zas potřebuje b&yacute;t k v&aacute;m bl&iacute;že v pozici proti směru j&iacute;zdy. Nez&aacute;visle na tom, jakou m&aacute; va&scaron;e d&iacute;tě zrovna n&aacute;ladu, jedno kliknut&iacute; zajist&iacute; &uacute;pln&eacute; otočen&iacute; sedačky.</span></p>
<p><strong>Nastaviteln&yacute; bezpečnostn&iacute; p&aacute;s</strong></p>
<p><span><span>N&aacute;&scaron; 5bodov&yacute; bezpečnostn&iacute; p&aacute;s m&aacute; tři v&yacute;&scaron;kově nastaviteln&eacute; pozice, kter&eacute; zajist&iacute; pro va&scaron;e rostouc&iacute; d&iacute;tě bezpečn&eacute; cestov&aacute;n&iacute; od narozen&iacute; až do 17 kg. Měkce polstrovan&eacute; p&aacute;sy zajist&iacute; dodatečn&eacute; pohodl&iacute;.</span></span></p>
<p><strong>Unik&aacute;tn&iacute; syst&eacute;m skl&aacute;d&aacute;n&iacute;</strong></p>
<p><span><span><span>N&aacute;&scaron; patentovan&yacute; syst&eacute;m zajist&iacute; snadn&eacute; a rychl&eacute; skl&aacute;d&aacute;n&iacute; koč&aacute;rku včetně sedačky, nez&aacute;visle na tom, zda je orientovan&aacute; ve směru nebo proti směru j&iacute;zdy. Zaji&scaron;ťuje snadn&eacute; skl&aacute;d&aacute;n&iacute; do kompaktn&iacute; velikosti a chr&aacute;n&iacute; tak l&aacute;tku před zneči&scaron;těn&iacute;m.</span></span></span></p>
<p><strong>Integrovan&aacute; slunečn&iacute; ochrana</strong></p>
<p><span><span><span><span>Nen&iacute; nic lep&scaron;&iacute;ho, než vyrazit na proch&aacute;zku na slun&iacute;čko. S na&scaron;&iacute; velkou, skl&aacute;dac&iacute; slunečn&iacute; clonou s UPF 50+ si můžete tuto proch&aacute;zku už&iacute;vat a m&iacute;t při tom jistotu, že v&aacute;&scaron; mal&yacute; cestovatel je chr&aacute;něn. Je tak&eacute; vybavena větrac&iacute;m ok&eacute;nkem pro velmi hork&eacute; dny.</span></span></span></span></p>
<p><strong>Rukojeť nastaviteln&aacute; pro každ&eacute;ho</strong></p>
<p><span><span><span><span><span>Pozice rukojeti koč&aacute;rku je důležit&aacute; pro v&aacute;&scaron; postoj. Snadn&yacute;m zm&aacute;čknut&iacute;m dvou tlač&iacute;tek ji nastav&iacute;te do pozice, kter&aacute; bude vyhovovat komukoliv, ať už to je maminka, tat&iacute;nek, babička, dědeček, nebo chůva. Rukojeť je ergonomick&aacute; a poskytuje pohodlnou pozici pro z&aacute;pěst&iacute;. Koč&aacute;rek je tak&eacute; snadno ovladateln&yacute; jednou rukou.</span></span></span></span></span></p>
<p><strong>Snadn&eacute; či&scaron;těn&iacute;&nbsp;</strong></p>
<p><span><span><span><span><span><span>V&scaron;echno se může přihodit, obzvl&aacute;&scaron;ť mal&yacute;m dětem, ale nyn&iacute; v&aacute;s skvrny a fleky nemusej&iacute; tr&aacute;pit - na&scaron;e potahy jsou jednodu&scaron;e odn&iacute;mateln&eacute; a snadno je vyperete.</span></span></span></span></span></span></p>
<h2>Technick&eacute; parametry</h2>
<table class="table-list">
<tbody>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Hmotnost cel&eacute;ho koč&aacute;rku</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">14 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Hmotnost podvozku a koleček</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">10 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Rozměry koč&aacute;rku (v rozložen&eacute;m stavu)</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">55-111 x 61.5 x 97.5 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Povrch sed&aacute;tka</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">23 x 32 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">V&yacute;&scaron;ka rukojeti</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">55 - 111 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Rozměry koč&aacute;rku (ve složen&eacute;m stavu)</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">52 x 61.5 x 80.5 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Rozměry vložn&eacute; ta&scaron;ky</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">40 x 84 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Zadn&iacute; kolečka</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">&Oslash; 28 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Předn&iacute; otočn&aacute; kolečka</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">&Oslash; 23 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Maxim&aacute;ln&iacute; celkov&aacute; kapacita</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">27 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Maxim&aacute;ln&iacute; hmotnost d&iacute;těte</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">17 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Maxim&aacute;ln&iacute; celkov&aacute; hmotnost v ko&scaron;&iacute;ku</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">10 kg</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p&gt
<p>&nbsp;</p></Description>

Doplňkové parametry

Kategorie: Dvoudílná souprava povlečení pro děti
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: