2-dílné dětské povlečení Cosing 100x135cm - Autíčka bílá

Kód: 87926
399 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Příjemný a  certikovaný materiál ze 100% bavlny, vhodné na citlivou dětskou pokožku, zaručí Vašemu děťátku pohodlný a příjemný spánek. Povlečení na polštář 60 x 40 cm a peřinku 135 x 100 cm je vybaveno praktickým zipem.

S certifikátem TUV.
Rozměry povlaku na peřinku: 100 × 135 cm
Rozměry povlaku na polštář: 40 × 60 cm
Materiál: 100% bavlna
Péče a údržba: lze prát v pračce při 40 °C.
Praktické zapínání na zip.

 

<Description><p><span>Je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; svoboda a pohodl&iacute; pro VELK&Aacute; dobrodružstv&iacute;<br /></span><br /><span>Jako rodiče často mus&iacute;te j&iacute;t s proudem. S BRITAX GO BIG budete připraveni na v&scaron;echno, co pro v&aacute;s den nachyst&aacute;, ať už je to městsk&eacute; bruslen&iacute;, nebo dobrodružstv&iacute; v ter&eacute;nu. <br />Nov&eacute;, v&scaron;estrann&eacute; vlastnosti přin&aacute;&scaron;ej&iacute; VELK&Eacute; pohodl&iacute; &ndash; to v&scaron;e při zachov&aacute;n&iacute; stejn&eacute;ho v&yacute;konu a snadnosti použ&iacute;v&aacute;n&iacute; oceněn&eacute; řady GO.<br /></span></p>
<p><strong>Nov&eacute; vlastnosti a stejn&aacute; funkčnost</strong></p>
<p>Tento nejnověj&scaron;&iacute; člen rodiny GO je vybaven v&scaron;emi nejdůležitěj&scaron;&iacute;mi detaily BRITAX GO, jako jsou jednoduch&eacute; skl&aacute;d&aacute;n&iacute;, orientace sedačky ve směru i proti směru j&iacute;zdy, vysoko um&iacute;stěn&aacute; hlubok&aacute; korba, d&iacute;ky n&iacute;ž bude va&scaron;e d&iacute;tě bl&iacute;že k v&aacute;m. Nejnověj&scaron;&iacute; vlastnosti zahrnuj&iacute; vět&scaron;&iacute; předn&iacute; kola a polohu vleže pro novorozence u sportovn&iacute;ho sed&aacute;tka. Nez&aacute;visle na tom, co maj&iacute; va&scaron;e děti r&aacute;dy, tyto funkce jim při cestov&aacute;n&iacute; poskytuj&iacute; naprost&eacute; pohodl&iacute;.</p>
<p><strong>Užitečn&yacute; ve městě i v ter&eacute;nu</strong></p>
<p>S BRITAX GO BIG se můžete kdykoliv vydat s va&scaron;imi mal&yacute;mi cestovateli do jak&eacute;hokoliv ter&eacute;nu, naprost&eacute; pohodl&iacute; zaji&scaron;těno. Vět&scaron;&iacute; předn&iacute; kola poskytuj&iacute; skvěl&eacute; j&iacute;zdn&iacute; vlastnosti v jak&eacute;mkoliv ter&eacute;nu, zat&iacute;mco kvalitn&iacute; odpružen&iacute; zaruč&iacute; plynulou j&iacute;zdu i na hrbolat&yacute;ch cest&aacute;ch.</p>
<p><strong>Různ&eacute; možnosti pro pestr&yacute; život</strong></p>
<p>S BRITAX GO BIG můžete přizpůsobit svůj koč&aacute;rek tak, aby byl co nejpohodlněj&scaron;&iacute; pro va&scaron;e novorozeně. N&aacute;&scaron; v&scaron;estrann&yacute; cestovn&iacute; syst&eacute;m nab&iacute;z&iacute; možnosti jako jsou orientace sedačky ve směru i proti směru j&iacute;zdy, pohodlnou polohu vleže, odlehčen&iacute; a měkkou hlubokou korbu, navrženou pro snadn&eacute; přizpůsoben&iacute;, možnost nastavit hlubokou korbu do vy&scaron;&scaron;&iacute; pozice, abyste byli sv&eacute;mu d&iacute;těti co nejbl&iacute;že, a možnost připojen&iacute; jak&eacute;koliv dětsk&eacute; autosedačky Britax R&ouml;mer. Vy rozhodujete o tom, co bude nejlep&scaron;&iacute; pro va&scaron;e d&iacute;tě a va&scaron;i cestu.&nbsp;</p>
<p><strong>Velk&aacute; kola GO na každou cestu</strong></p>
<p><span>&nbsp;</span><span>Na&scaron;e 23centimetrov&aacute; otočn&aacute; předn&iacute; kola s aretac&iacute; zajist&iacute; snadn&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; v každ&eacute;m ter&eacute;nu. Nez&aacute;visle na tom, kam vyraz&iacute;te - do města, do parku nebo na v&yacute;let - můžete snadno změnit režim, aniž byste budili nebo vyru&scaron;ili va&scaron;e d&iacute;tě.</span></p>
<p><strong>Přizpůsobiteln&eacute; pohodl&iacute;</strong></p>
<p><span><span>Zajistěte va&scaron;emu d&iacute;těti je&scaron;tě pohodlněj&scaron;&iacute; cestu pomoc&iacute; nastaviteln&aacute; opěrky zad a nohou . Možnosti nastaven&iacute; zahrnuj&iacute; jak polohu vleže pro novorozence, tak nastaviteln&eacute; polohy vsedě pro star&scaron;&iacute; d&iacute;tě. Ať už va&scaron;e d&iacute;tě sp&iacute; nebo sed&iacute;, snadno pro ně zajist&iacute;te naprost&eacute; pohodl&iacute;.</span></span></p>
<p><strong>Je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; prostor pro je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; pohodl&iacute;</strong></p>
<p><span><span><span>Ať už jedete na celodenn&iacute; v&yacute;let, nebo jdete jen na kr&aacute;tkou proch&aacute;zku, n&aacute;&scaron; ko&scaron;&iacute;k unese 10 kg v&scaron;eho, co budete potřebovat - plenky nav&iacute;c, n&aacute;hradn&iacute; oblečen&iacute;, hračky či svačinu. Snadno př&iacute;stupn&yacute; ko&scaron;&iacute;k m&aacute; tak&eacute; bezpečnostn&iacute; panely, kter&eacute; můžete postavit a zajistit tak lep&scaron;&iacute; ochranu obsahu. Kolem cel&eacute;ho ko&scaron;&iacute;ku jsou tak&eacute; um&iacute;stěny reflexn&iacute; p&aacute;sky 3M SCOTCHLITE&trade; pro lep&scaron;&iacute; viditelnost za soumraku.</span><br /></span></span><strong>&nbsp;<br /></strong><strong>Konec s prop&iacute;chnut&yacute;mi pneumatikami</strong></p>
<p><span>Posledn&iacute; věc, kterou byste si př&aacute;li na v&yacute;letě s va&scaron;&iacute;m d&iacute;tětem, je prop&iacute;chnut&aacute; pneumatika. Kola jsou odoln&aacute; proti proražen&iacute; a zadn&iacute; kola jsou vyrobena z tvrd&eacute; gumy s pěnovou v&yacute;pln&iacute;, kter&aacute; zajist&iacute; plynulou j&iacute;zdu i na hrbolat&yacute;ch cest&aacute;ch.</span></p>
<p><strong>Kvalitn&iacute; odpružen&iacute;</strong></p>
<p><span><span>Centr&aacute;ln&iacute; odpružen&iacute; se přizpůsob&iacute; hmotnosti va&scaron;eho d&iacute;těte a zajist&iacute; pro ně plynulou j&iacute;zdu v každ&eacute;m ter&eacute;nu, ať už to jsou kočič&iacute; hlavy, nebo poln&iacute; cesta.</span><br /><br /></span></p>
<p><strong>Otočn&aacute; sedačka- pohodl&iacute; pro va&scaron;e d&iacute;tě</strong></p>
<p><span>Občas chce va&scaron;e d&iacute;tě objevovat svět a sedět ve směru j&iacute;zdy, někdy zas potřebuje b&yacute;t k v&aacute;m bl&iacute;že v pozici proti směru j&iacute;zdy. Nez&aacute;visle na tom, jakou m&aacute; va&scaron;e d&iacute;tě zrovna n&aacute;ladu, jedno kliknut&iacute; zajist&iacute; &uacute;pln&eacute; otočen&iacute; sedačky.</span></p>
<p><strong>Nastaviteln&yacute; bezpečnostn&iacute; p&aacute;s</strong></p>
<p><span><span>N&aacute;&scaron; 5bodov&yacute; bezpečnostn&iacute; p&aacute;s m&aacute; tři v&yacute;&scaron;kově nastaviteln&eacute; pozice, kter&eacute; zajist&iacute; pro va&scaron;e rostouc&iacute; d&iacute;tě bezpečn&eacute; cestov&aacute;n&iacute; od narozen&iacute; až do 17 kg. Měkce polstrovan&eacute; p&aacute;sy zajist&iacute; dodatečn&eacute; pohodl&iacute;.</span></span></p>
<p><strong>Unik&aacute;tn&iacute; syst&eacute;m skl&aacute;d&aacute;n&iacute;</strong></p>
<p><span><span><span>N&aacute;&scaron; patentovan&yacute; syst&eacute;m zajist&iacute; snadn&eacute; a rychl&eacute; skl&aacute;d&aacute;n&iacute; koč&aacute;rku včetně sedačky, nez&aacute;visle na tom, zda je orientovan&aacute; ve směru nebo proti směru j&iacute;zdy. Zaji&scaron;ťuje snadn&eacute; skl&aacute;d&aacute;n&iacute; do kompaktn&iacute; velikosti a chr&aacute;n&iacute; tak l&aacute;tku před zneči&scaron;těn&iacute;m.</span></span></span></p>
<p><strong>Integrovan&aacute; slunečn&iacute; ochrana</strong></p>
<p><span><span><span><span>Nen&iacute; nic lep&scaron;&iacute;ho, než vyrazit na proch&aacute;zku na slun&iacute;čko. S na&scaron;&iacute; velkou, skl&aacute;dac&iacute; slunečn&iacute; clonou s UPF 50+ si můžete tuto proch&aacute;zku už&iacute;vat a m&iacute;t při tom jistotu, že v&aacute;&scaron; mal&yacute; cestovatel je chr&aacute;něn. Je tak&eacute; vybavena větrac&iacute;m ok&eacute;nkem pro velmi hork&eacute; dny.</span></span></span></span></p>
<p><strong>Rukojeť nastaviteln&aacute; pro každ&eacute;ho</strong></p>
<p><span><span><span><span><span>Pozice rukojeti koč&aacute;rku je důležit&aacute; pro v&aacute;&scaron; postoj. Snadn&yacute;m zm&aacute;čknut&iacute;m dvou tlač&iacute;tek ji nastav&iacute;te do pozice, kter&aacute; bude vyhovovat komukoliv, ať už to je maminka, tat&iacute;nek, babička, dědeček, nebo chůva. Rukojeť je ergonomick&aacute; a poskytuje pohodlnou pozici pro z&aacute;pěst&iacute;. Koč&aacute;rek je tak&eacute; snadno ovladateln&yacute; jednou rukou.</span></span></span></span></span></p>
<p><strong>Snadn&eacute; či&scaron;těn&iacute;&nbsp;</strong></p>
<p><span><span><span><span><span><span>V&scaron;echno se může přihodit, obzvl&aacute;&scaron;ť mal&yacute;m dětem, ale nyn&iacute; v&aacute;s skvrny a fleky nemusej&iacute; tr&aacute;pit - na&scaron;e potahy jsou jednodu&scaron;e odn&iacute;mateln&eacute; a snadno je vyperete.</span></span></span></span></span></span></p>
<h2>Technick&eacute; parametry</h2>
<table class="table-list">
<tbody>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Hmotnost cel&eacute;ho koč&aacute;rku</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">14 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Hmotnost podvozku a koleček</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">10 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Rozměry koč&aacute;rku (v rozložen&eacute;m stavu)</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">55-111 x 61.5 x 97.5 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Povrch sed&aacute;tka</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">23 x 32 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">V&yacute;&scaron;ka rukojeti</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">55 - 111 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Rozměry koč&aacute;rku (ve složen&eacute;m stavu)</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">52 x 61.5 x 80.5 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Rozměry vložn&eacute; ta&scaron;ky</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">40 x 84 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Zadn&iacute; kolečka</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">&Oslash; 28 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Předn&iacute; otočn&aacute; kolečka</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">&Oslash; 23 cm</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Maxim&aacute;ln&iacute; celkov&aacute; kapacita</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">27 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Maxim&aacute;ln&iacute; hmotnost d&iacute;těte</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">17 kg</p>
</td>
</tr>
<tr class="bordered__single--dashed base__padded table__dimensions">
<th class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">Maxim&aacute;ln&iacute; celkov&aacute; hmotnost v ko&scaron;&iacute;ku</p>
</th>
<td class="base__padded" style="text-align: left;">
<p class="variant__colour--brown">10 kg</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p&gt
<p>&nbsp;</p></Description>

Doplňkové parametry

Kategorie: Dvoudílná souprava povlečení pro děti
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení